Basic Information
Author Muhammad al-Bukhari
Book al-Tarikh al-Kabir
Chapter 8
Rajool Naf bin Thabit bin Abd
Text

نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي عن سالم أبي النضر روى عنه عبد الرحمن بن أبي الموالي وابن المبارك وابن دكين