Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 6
Rajool Sahl bin Yusuf al-Anmaty
Text

سهل بن يوسف أبو عبد الله الأنماطي من أهل البصرة يروى عن حميد الطويل والبصريين روى عنه أحمد بن حنبل وأهل العراق مات سنة تسعين ومائة