Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 5
Rajool Naf bin Thabit bin Abd
Text

نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي يروى عن بن الزبير وهو أخو مصعب بن ثابت روى عنه بن المبارك وابن أبي الموالي