Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 5
Rajool al-Qasim bin Abdur Rahman
Text

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي من أهل الكوفة يروى عن جابر بن سمرة وكان غلب أقرانه بخصال ثلاث طول الصمت وحسن الخلق وسخاوة النفس روى عنه الأعمش ومسعر بن كدام مات في إمارة خالد علي العراق سنة عشرين ومائة