Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 9
Rajool Yazid bin Qabays
Text

يزيد بن قبيس أبو سهل من أهل جبلة يروى عن الجراح بن مليح وإسماعيل بن عياش روى عنه أحمد بن عبد الله بن بكر الجبلي وأهل الشام