Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 9
Rajool Muhammad bin Thwab
Text

محمد بن ثواب بن الحصين بن معبد بن عبد الله الهباري أبو جعفر من أهل الكوفة يروى عن أبي أسامة وجعفر بن عون حدثنا عنه الحسين بن مصعب وغيره