Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 9
Rajool Muhammad bin Abdullah bin Yazid
Text

محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء يروى عن بن عيينة كان متقنا مات بعد الخمسين والمائتين كنيته أبو يحيى