Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 8
Rajool Ubaid bin Asbat bin Muhammad
Text

عبيد بن أسباط بن محمد الهمداني أبو محمد من أهل الكوفة يروى عن أبيه والكوفيين حدثنا عنه الطبري وغيره مات سنة خمس ومائتين في شهر ربيع الأول وكان من حلفاء قريش