Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 8
Rajool Abdullah bin Muhammad bin Ishaq
Text

عبد الله بن محمد بن إسحاق الفهمي البيطاري أبو محمد من أهل مصر يروى عن سليمان بن بلال وعبد الرحمن بن أبي الزناد روى عنه يعقوب بن سفيان الفارسي