Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 8
Rajool Khlad bin Aslm
Text

خلاد بن أسلم الصفار أبو بكر يروى عن النضر بن شميل وقد كتب عن يزيد بن هارون حدثنا عنه محمد بن الحسين بن مكرم وغيره توفي بالعسكر سنة تسع وأربعين ومائتين