Basic Information
Author Ibn Hibban
Book Tarikh al-Thiqat
Chapter 8
Rajool Huthara bin Muhammad
Text

حوثرة بن محمد المنقري أبو الأزهر الوراق بصري يروى عن سفيان بن عيينة وأهل بلده ثنا عنه شيوخنا أحمد بن يحيى التستري وغيره مات سنة ست وخمسين ومائتين