Sudi bint Aws bin Adi

Facts
English Name Sudi bint Aws bin Adi
Arabic Name سعدى بنت أوس بن عديا
Gender Female
Place of Birth Medina, Saudi Arabia
Place of Death Medina, Saudi Arabia